COVID-SAFE eventy

"COVID SAFE" EVENTY

 Zorganizujeme pre Vás bezpečný tzv. „covid safe“ event, s fyzickou participáciou účastníkov, za splnenia všetkých aktuálnych hygienických a bezpečnostných nariadení. Pokryjeme kompletnú prípravu a logistiku testovania vrátanie koordinácie pred a počas eventu. Zastrešíme súbor hygienických opatrení  a vytvoríme bezpečné miesto podujatia. Zabezpečíme hladký priebeh eventu s prísnym dodržiavaním všetkých hygienikmi odporúčaných pravidiel.

F.A.Q.

Testovanie účastníkov prebieha na mieste podujatia alebo v jeho tesnej blízkosti, vo vopred určenom špeciálnom hygienickom parametri. 

Na testovanie účastníkov používame antigénové FYA testy alebo RT-PCR testy. 

Odbery vzoriek vykonávajú vyškolení medicínsky pracovníci spoločnosti ALPHA MEDICAL

Odber vzoriek v prípade RT-PCR testu prebieha výterom z hltanu a nosohltanu pomocou plastovej 15cm výterovej paličky. V prípade FYA testu odber prebieha výterom z nosohltanu. 

Vyhodnotenie FYA testu trvá od 15 do 25 minút a vyhodnotenie RT-PCR testu trvá do 72 hodín.